THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH

TRÁI PHIẾU CII102021 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ NĂM.

 

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong xin thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu CII102021 như sau :

 

1.      Thông tin Trái phiếu

–        Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

–        Tên trái phiếu:

CII102021

–        Kỳ hạn:

24 THÁNG

–        Ngày phát hành:

24.10.2019

–        Ngày đáo hạn:

24.10.2021

2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu CII102021 như sau: 

–       Ngày chốt danh sách:

18:00 giờ, ngày 08.01.2021

–       Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ 5

–       Kỳ thanh toán lãi thứ 5:

Là giai đoạn từ ngày 24.10.2020 đến ngày 24.01.2021 (Không bao gồm ngày 24.01.2021)

–       Ngày Thanh toán lãi kỳ 5:

25.01.2021

 

Vui lòng xem file đính kèm tại đây:

- CV Số: 672/2020TPS-CV