THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH

TRÁI PHIẾU KHL082022-01_ KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ SÁU

 

Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong xin thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu KHL082022-01 như sau :

 

1.      Thông tin Trái phiếu

–        Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

–        Tên trái phiếu:

KHL082022-01

–        Kỳ hạn:

36 THÁNG

–        Ngày phát hành:

30/07/2019

–        Ngày đáo hạn:

30/07/2022

2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu KHL082022-01 như sau: 

–       Ngày chốt danh sách:

18:00 giờ, ngày 15/01/2021

–       Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ 6

–       Kỳ thanh toán lãi thứ 6:

Là giai đoạn từ ngày 30/10/2020 đến ngày 30/01/2021 (Không bao gồm ngày 30/01/2021)

–       Ngày Thanh toán lãi kỳ 6:

01/02/2021

 

Vui lòng xem file đính kèm tại đây:

CV Số: 03/2021/TPS-CV