Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ định kỳ tại TPS

Kính gửi Quý khách hàng, 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) định kỳ tại TPS hiệu lực từ 03/03/2022 như sau:

 

 TPS – Danh mục chứng khoán cho vay ký quỹ áp dụng từ 03.03.22


Trân trọng !