THÔNG BÁO THU PHÍ GIA HẠN KHOẢN VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ ​  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cám ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của TPS trong thời gian qua.  

TPS xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng việc thu phí gia hạn cho các khoản vay giao dịch ký quỹ (GDKQ) tại TPS kể từ ngày 26/12/2022 như sau:  

Tên phí dịch vụ  

Mức thu 

Phí gia hạn khoản vay GDKQ  

0.2%/Dư nợ GDKQ gia hạn   

Chi tiết Biểu phí giao dịch và các dịch vụ khác: Biểu phí giao dịch (tpbs.com.vn)