Thông Báo TPS Chính Thức Cung Cấp Dịch Vụ Ứng Trước Tiền Bán Tự Động Ở Tiểu Khoản X1

1. Giới thiệu

- Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động là dịch vụ tiện ích mà TPS cung cấp cho Quý khách để gia tăng khả năng rút tiền mặt và sức mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp lệnh thành công, đồng thời giảm thiểu thời gian thao tác cho Quý khách.

2. Điều kiện áp dụng

- Tài khoản Quý khách đã có lệnh bán chứng khoán khớp thành công và có số dư ứng trước tiền bán chứng khoán nhỏ hơn số tiền bán chứng khoán đang chờ về.

3. Hướng dẫn đăng ký/Sử dụng dịch vụ

- Tài khoản của Quý Khách sẽ được tự động tích hợp tiện ích dịch vụ này.

-  Theo đó, mỗi khi Quý khách có lệnh khớp bán chứng khoán thành công, giá trị tiền bán chứng khoán (sau khi đã trừ phí, thuế) sẽ được tự động cộng vào tiền mặt khả dụng và sức mua của Quý khách.

- Quý khách có thể sử dụng sức mua này để thực hiện các lệnh giao dịch mua chứng khoán tiếp theo như MUA CHỨNG KHOÁN hoặc RÚT TIỀN MẶT mà không cần phải thực hiện ứng tiền bán chứng khoán như thông thường.

- Cuối ngày giao dịch, nếu lệnh mua của Quý khách khớp theo kết quả giao dịch từ các Sở GDCK gửi về, TPS sẽ thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trên tài khoản của Quý khách, số tiền ứng sẽ bằng giá trị lệnh mua đã khớp cộng với các khoản phí mua và phí ứng trước. Nếu Khách hàng thực hiện rút tiền mặt, thì số tiền ứng sẽ bằng số tiền Khách hàng rút cộng với phí ứng.