Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

TMS

Công ty Cổ phần Transimex

28/08/2023

30/08/2023

Theo đánh giá của TPS

VNR

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

28/08/2023

30/08/2023

Theo đánh giá của TPS

SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

28/08/2023

30/08/2023

Theo đánh giá của TPS

 

Trân trọng !