TPS trân trọng thông báo khẩn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCKHCM) về sự cố giao dịch của ngày giao dịch 09/06/2020, trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở GDCKHCM.

Sở GDCKHCM thông báo như sau:

1. Thực hiện tạm ngừng giao dịch và hủy đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 09/06/2020.

2. Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 09/06/2020 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.

3. Hoạt động giao dịch sẽ tiếp tục trở lại ngay khi sự cố được khắc phục và Sở GDCKHCM sẽ thông báo trong thông báo tiếp theo.

Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- CV số: 906/SGDHCM-TV