Thông báo bổ sung vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

Ngày bổ sung vào danh mục tính TSĐB

DQC

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

07/01/2021

07/01/2021

VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

08/01/2021

08/01/2021

Trân trọng!