Thông báo bổ sung CK GVR vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

Ngày bổ sung vào danh mục tính TSĐB

GVR

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần

07/10/2020

07/10/2020

Trân trọng!

Quý Khách vui lòng tải file Danh mục .pdf tại đây: TPS – Danh mục chứng khoán cho vay ký quỹ áp dụng từ ngày 07.10.2020.pdf