Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Trân trọng!