Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

TVB

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

19/04/2022

20/04/2022

Theo đánh giá của TPS

TVC

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

19/04/2022

20/04/2022

Theo đánh giá của TPS

 

Trân trọng !