Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

VIC

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

05/04/2022

07/04/2022

Theo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dich ký quỹ quý 2/2022 của HOSE

 

Trân trọng !