LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Lý thuyết sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật của giá cả cổ phiếu, mã giao dịch và các chứng khoán khác. Nó được đề xuất bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930 và xây dựng trên những lý thuyết về các xu hướng của giá cả và sự tương quan giữa các giá trị trong một chuỗi thời gian. Theo lý thuyết sóng Elliott, giá cả sẽ di chuyển theo một chuỗi các sóng 5 và 3, mỗi sóng tạo ra một xu hướng chính và một xu hướng phụ. Phân tích sóng Elliott giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng của giá cả và quản lý rủi ro cho các giao dịch.

Diagram

Description automatically generated

Hình ảnh sóng Elliott thường bao gồm các đường cong và các mốc giá cả được vẽ trên biểu đồ giá cả của một tài sản hoặc chứng khoán. Các sóng Elliott được phân thành các sóng 5 và 3, và chúng ta có thể sử dụng chúng để xác định xu hướng chung của giá cả và dự báo giá cả trong tương lai. Mỗi sóng có thể được chia thành các phần nhỏ hơn, giúp cho việc phân tích chi tiết hơn.

Nguyên lý nền tảng của sóng Elliott bao gồm các quan niệm sau:

 1. Tất cả các xu hướng của giá cả đều là kết quả của một số lượng lớn các yếu tố phức tạp, bao gồm cả các yếu tố tài chính, kinh tế, xã hội và khoa học.
 2. Giá cả sẽ di chuyển theo một chuỗi các sóng 5 và 3, mỗi sóng tạo ra một xu hướng chính và một xu hướng phụ.
 3. Mỗi sóng chính sẽ tạo ra một xu hướng chung cho giá cả, trong khi mỗi sóng phụ sẽ là một giảm giá cả hoặc tăng giá cả nhỏ hơn.
 4. Giá cả sẽ di chuyển theo một chu trình định kỳ và có thể dự báo được với sự giúp đỡ của phân tích sóng Elliott.
 5. Các sóng 5 và 3 có thể được sử dụng để xác định các mức giá trị của giá cả trong tương lai và quản lý rủi ro cho các giao dịch.

Một làn sóng Elliott chính xác phải tuân thủ ba quy tắc:

 1. Sóng 2 luôn thoái lui ít hơn 100% của sóng 1.
 2. Sóng 3 không thể là ngắn nhất của các sóng vận động (các sóng 1, 3 và 5).
 3. Sóng 4 không chồng chéo với khu vực giá của sóng 1

Ba hướng dẫn khi đếm sóng:

 1. Khi sóng 3 là sóng dài nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1
 2. Cấu tạo sóng 2 và sóng 4 sẽ thay thế nhau – nếu sóng 2 là sóng hiệu chỉnh phức tạp & mạnh thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh đơn giản & phẳng, hoặc ngược lại
 3. Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) thường kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó

Sóng Elliott có thể được sử dụng trong đầu tư bằng cách sử dụng nó để phân tích xu hướng của giá cả và dự báo các biến động giá cả trong tương lai.

 1. Xác định xu hướng: Sóng Elliott có thể giúp người đầu tư xác định xu hướng chung của giá cả và các xu hướng cụ thể của các sóng.
 2. Dự báo giá cả: Sử dụng các sóng 5 và 3, người đầu tư có thể dự báo các biến động giá cả trong tương lai.
 3. Quản lý rủi ro: Sử dụng các mức giá trị của giá cả dự báo được, người đầu tư có thể quản lý rủi ro cho các giao dịch của mình bằng cách xác định các mức giá để mua hoặc bán.

Tuy nhiên, lưu ý rằng lý thuyết sóng Elliott không phải là một phương pháp chính xác hoàn toàn và cần được sử dụng cùng với các phương pháp phân tích khác để đạt được kết quả tốt nhất.

 

Nguồn: tổng hợp.

>>> Mở tài khoản đầu tư cùng các chuyên gia của Chứng khoán Tiên Phong tại đây.

>>> Xem thêm nhiều bài viết bổ ích tại đây

>>> Like fanpage của Tien Phong Securities tại đây