Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (TPS) là một công ty chứng khoán với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt trong mảng tư vấn tài chính, TPS có đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ Chứng khoán có liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp, chào bán cổ phiếu ra công chúng, thu xếp các khoản đầu tư từ thị trường vốn (Equity capital market), tư vấn thoái vốn, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp,…

Với sự am hiểu môi trường pháp lý, chuyên nghiệp trong thiết kế giải pháp tài chính, sở hữu mạng lưới khách hàng rộng khắp/ đa dạng (bao gồm các công ty đầu tư, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, các đối tác tài chính trong nước và quốc tế), đặc biệt là sự hỗ trợ từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong và các đối tác lớn trong thị trường, TPS luôn nỗ lực để các dịch vụ cung cấp đến Quý Nhà đầu tư được hiệu quả nhất.