Hầu hết lý do các giao dịch mua bán và sát nhập doanh nghiệp bị thất bại do sự không hiểu nhau về các yếu tố văn hóa, pháp lý, và đặc biệt là cấu trúc giao dịch. TPS thấu hiểu và tự tin trở thành cầu nối hiệu quả giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp các sản phẩm tài chính thích hợp để hỗ trợ giao dịch thành công.