Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đang trở nên sôi động và dự báo sẽ là một kênh tài trợ vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp. Bên cạnh sự đầu tư trực tiếp từ TPBank, TPBS tự hào là một trong những công ty chứng khoán có hệ thống phân phối trái phiếu chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của doanh nghiệp