Công Bố Rủi Ro

Cập nhật ngày 06/07/2021

Bản Công Bố Rủi Ro Giao Dịch Trực Tuyến này được ban hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“TPS”).

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

TPS được chấp thuận cho phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến (“Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến”) trên cơ sở Quyết định số 422/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/04/2016. 

Bản Công Bố Rủi Ro Giao Dịch Trực Tuyến này (“Bản Công Bố”) được áp dụng đối với các nhà đầu tư, khách hàng và/hoặc bất kỳ người nào (gọi chung là “Khách Hàng”) sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến do TPS cung cấp và/hoặc tiếp cận, truy cập và sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giao dịch chứng khoán trực tuyến do TPS cung cấp tại từng thời điểm thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến iTrade của TPS (“TPS iTrade”) như được định nghĩa chi tiết tại “Điều khoản và điều kiện sử dụng”. 

II. RỦI RO TIỀM ẨN  

Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và TPS iTrade luôn được TPS vận hành và không ngừng cải tiến tại mọi thời điểm nhằm mang đến cho Khách Hàng những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Mặc dù vậy, việc sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và TPS iTrade sẽ luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định, có thể xuất phát do nguyên nhân của thiết bị, phương tiện, đường truyền dữ liệu hoặc do sự cố, lỗi, sơ suất của Khách Hàng, TPS và/hoặc các bên liên quan khác. Bất kể mọi nỗ lực của TPS, các rủi ro tiềm ẩn đó là ngoài sự lường trước, kiểm soát của TPS cũng như không thể phòng ngừa, ngăn chặn hoàn toàn, bao gồm nhưng không giới hạn một số rủi ro có thể liệt kê sau đây:

 1. Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm, hạ tầng, thiết bị;
 2. Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị chậm trễ, không thể thực hiện đặt/sửa/hủy lệnh và/hoặc bị biến đổi, sai lệch dữ liệu trong quá trình truyền tải lệnh qua mạng Internet hoặc vì bất kỳ lý do nào hệ thống TPS iTrade không thể tiếp nhận được lệnh của Khách Hàng;
 3. Hệ thống mạng bị ngưng trệ hoạt động do nghẽn mạng đường truyền, mất điện hoặc lỗi lập trình;
 4. Hệ thống máy tính bị virus máy tính xâm nhập, dẫn đến ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính;
 5. Việc nhận dạng Khách Hàng đăng nhập TPS iTrade không chính xác, lỗi xác thực, lỗi bảo mật xảy ra; thông tin bảo mật, thông tin đăng nhập tài khoản của Khách Hàng bị rò rĩ, đánh cắp vì bất kỳ lý do nào;
 6. Bảng giá chứng khoán, giá cả thị trường chứng khoán cũng như các tin tức, thông tin trên TPS iTrade bị hiển thị, cập nhật chậm trễ, không hoàn chỉnh, thiếu chính xác vì bất kỳ lý do nào;
 7. Rủi ro xảy ra từ các phương thức xác thực đặt lệnh của Khách Hàng, kể cả trường hợp Khách Hàng thực hiện không đúng thao tác đặt lệnh do lỗi, sơ suất, bất cẩn và/hoặc không thể thu hồi lệnh đã được gửi đi;  
 8. Các nguyên nhân khách quan và/hoặc sự kiện bất khả kháng khác như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, động đất, sự thay đổi chính sách, quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… ảnh hưởng đến bất kỳ khía cạnh nào của việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc TPS iTrade; 
 9. Bất kỳ rủi ro nào khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc rủi ro đã được công bố hoặc chưa công bố bởi TPS mà Khách Hàng gặp phải trong quá trình sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc TPS iTrade.

III. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khách Hàng thừa nhận đã đọc, hiểu rõ, bảo đảm và cam kết sẽ không khiếu nại, khiếu kiện TPS cũng như sẽ miễn trừ và/hoặc giữ cho TPS được miễn trừ với mọi trách nhiệm phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Khách Hàng hoặc người được Khách Hàng ủy quyền sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và TPS iTrade do TPS cung cấp, kể cả trong và bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây:

 1. Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác dẫn đến việc không thể sử dụng được Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến hoặc bất kỳ sự ngắt quãng, tạm ngưng, sự cố, lỗi truy cập TPS iTrade nào xảy ra với Khách Hàng;
 2. Khách Hàng sử dụng thông tin hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch, hành động nào trên TPS iTrade, dù đã được TPS cảnh báo hoặc chưa cảnh báo về khả năng xảy ra rủi ro, thiệt hại;
 3. Thông tin định danh, thông tin đăng nhập tài khoản của Khách Hàng không được bảo mật toàn vẹn, bị tiết lộ, đánh cắp vì bất kỳ lý do nào và/hoặc tài khoản của Khách Hàng bị đăng nhập, truy cập bởi bất kỳ bên nào khác không phải Khách Hàng;
 4. TPS thực hiện chậm trễ và/hoặc không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo thỏa thuận với Khách Hàng do bất kỳ nguyên nhân nào xuất phát từ thiết bị, phương tiện, đường truyền dữ liệu và/hoặc do sự cố, lỗi, sơ suất của các bên liên quan và/hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự kiểm soát của TPS;
 5. Xảy ra bất kỳ rủi ro nào đối với Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc TPS iTrade, cho dù là những rủi ro tiềm ẩn đã được liệt kê hoặc những rủi ro chưa được liệt kê tại Bản Công Bố này, dẫn đến việc Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc không thực hiện được giao dịch trên TPS iTrade theo đúng mong muốn của Khách Hàng.

IV. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Bản Công Bố này sẽ ràng buộc thi hành kể từ thời điểm Khách Hàng bắt đầu việc sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến, truy cập, đăng nhập, sử dụng và/hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào trên TPS iTrade.
 2. Bản Công Bố này được xem là đính kèm và là phần không tách rời của Phụ lục Đăng Ký Tiện Ích của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán.
 3. Bản Công Bố này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến và/hoặc phát sinh từ Bản Công Bố này sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

V. HỖ TRỢ 

Trong trường hợp Khách Hàng có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến, TPS iTrade và/hoặc nội dung của Bản Công Bố này, Khách Hàng vui lòng liên hệ với TPS qua số điện thoại 1900636699 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.