Thông báo bổ sung vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

Ngày bổ sung vào danh mục tính TSĐB

LPB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt

14/05/2021

14/05/2021

VIB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Nam

14/05/2021

14/05/2021

 

Trân trọng!