Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

DRH

CTCP Đầu tư Căn nhà mơ ước

06/08/2021

06/08/201

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

NRC

CTCP Tập đoàn Danh Khôi

06/08/2021

06/08/201

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Trân trọng !