THÔNG BÁO

TPS trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:

- Danh mục chứng khoán dự kiến thực hiện giao dịch ký quỹ trong Quý 2 năm 2022 theo tập tin đính kèm

Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Danh mục CK dự kiến GDKQ Quý 2/2022