A. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

I.    HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

II.    HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

     2.1. ĐẶT LỆNH THÔNG THƯỜNG

     2.2. ĐẶT LỆNH CHỜ (GTD)

     2.3. ĐẶT LỆNH ĐIỀU KIỆN

     2.4. SỬA LỆNH & HỦY LỆNH

III.    CHUYỂN TIỀN

     3.1. CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ GIỮA CÁC TIỂU KHOẢN 

     3.2. CHUYỂN TIỀN RA NGÂN HÀNG

IV.    NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TPS

     4.1. NẠP TIỀN NHANH VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN QUA CÁC NGÂN HÀNG

     4.2. NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN QUA CÁC NGÂN HÀNG

     4.3. NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN QUA TPBANK MOBILE

     4.4. NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN QUA TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH BIDV

B. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI

  • Quý khách đọc số tài khoản và mật mã/mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại cho Nhân viên nhận lệnh qua điện thoại để được hỗ trợ khi cần đặt lệnh mua/bán, hủy, sửa lệnh
  • Số điện thoại cung cấp dịch vụ: (84) 28 7301 3839 - EXT: 1
  • Điều kiện sử dụng: Khách hàng của TPS có đăng ký giao dịch qua điện thoại.

C. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TẠI QUẦY

Khách hàng đến tại quầy giao dịch của TPS để ký phiếu lệnh và được hỗ trợ đặt lệnh.