CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố Giấy phép điều chỉnh số 94/GPĐC-UBCK ngày 05/10/2022 về việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do chủ tịch UBCKNN với nội dung điều chỉnh sau:

  • Địa điểm đặt trụ sở chính: Tầng 4 và Tầng 7, tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Bà Bùi Thị Thanh Trà

Chức danh: Tổng giám đốc

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Giấy phép điều chỉnh số 94/GPĐC-UBCK