CÔNG BỐ THÔNG TIN

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT về việc:

- Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 30.000 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết số: 04/2022/NQ-HĐQT