CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 về Phương án sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) cấp hạn cho TPS.

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT