CÔNG BỐ THÔNG TIN

TPS trân trọng công bố thông tin Quyết định số 206/QĐ-UBCK ngày 14/04/2022 về việc:

  • Chấp thuận cho TPS được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Số 206/QĐ-UBCK