THÔNG BÁO

TPS trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư Thông báo số 1767/UBCK-QLKD ngày 04/04/2022 của UBCKNN về:

  • Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong tối đa ở mức 49% theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Trân trọng!

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

-Thông báo số 1767/UBCK-QLKD