THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ BA

TRÁI PHIẾU CII072022.

 

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong xin thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ ba, Trái phiếu CII072022 như sau :

 

1.      Thông tin Trái phiếu

–        Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

–        Tên trái phiếu:

CII072022

–        Kỳ hạn:

36 THÁNG

–        Ngày phát hành:

24.07.2019

–        Ngày đáo hạn:

24.07.2022

2.      Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ 3 của Trái phiếu CII072022 như sau: 

–       Ngày xác định lãi suất tham chiếu:

11:00 giờ, ngày 15.07.2020

–       Kỳ thanh toán lãi thứ 3:

Là giai đoạn từ ngày 24.07.2020 đến ngày 24.01.2021 (Không bao gồm ngày 24.01.2021)

–       Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán

         lãi thứ 3:

10%/năm

Trong đó:

Lãi suất tham chiếu: 6,5%/năm

Biên độ cố định: 3,5% / năm.

 

Vui lòng xem file đính kèm tại đây:

-CV Số 283/2020/TPS-CV