THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ NĂM

TRÁI PHIẾU BOND.HTL.2019.02

 

Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong xin thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ năm, Trái phiếu  BOND.HTL.2019.02 như sau :

 

1.      Thông tin Trái phiếu

–        Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND

–        Tên trái phiếu:

BOND.HTL.2019.02

–        Kỳ hạn:

36 THÁNG

–        Ngày phát hành:

08.08.2019

–        Ngày đáo hạn:

08.08.2022

2.      Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ 5 của Trái phiếu BOND.HTL.2019.02 như sau: 

–       Ngày xác định lãi suất tham chiếu:

11:00 giờ, ngày 03.08.2020

–       Kỳ thanh toán lãi thứ 5:

Là giai đoạn từ ngày 08.08.2020 đến ngày 08.11.2020 (Không bao gồm ngày 08.11.2020)

–       Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán

         lãi thứ 5:

11%/năm

Lãi suất tham chiếu: 6,1%/năm

Biên độ cố định: 4 %/năm.

(Lãi suất áp dụng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11% /năm, theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được quy định trong phụ lục I của Hợp đồng Đại lý)

 

Vui lòng xem file đính kèm tại đây:

- CV 310/2020/TPS-CV