THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG  
   CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ NĂM TRÁI PHIẾU GKCCH2124002  
  Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ năm, Trái phiếu GKCCH2124002 như sau :  
  1.      Thông tin Trái phiếu   
  -  Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA KHANG  
  -  Tên trái phiếu: GKCCH2124002  
  -  Kỳ hạn: 3 năm  
  -  Ngày phát hành: 26/04/2021  
  -  Ngày đáo hạn: 26/04/2024  
  2.      Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ năm Trái Phiếu GKCCH2124002 như sau:   
  -  Ngày xác định lãi suất tham chiếu: Trước 11h00 giờ, ngày 15/04/2022  
  -  Kỳ thanh toán lãi thứ năm: Là giai đoạn từ ngày 26/04/2022 đến ngày 26/07/2022 (không bao gồm ngày 26/07/2022)  
  -  Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán lãi thứ năm: 11% /năm  
  Lãi suất tham chiếu (*) 5,95% /năm  
  Biên độ cố định 4% /năm  
       
  Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
       
  -       CV Số: 313/2022/TPS-CV  
       
(*): 
       Đây là mức lãi suất của sản phẩm tiết kiệm online điện tử dành cho Khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở chính) được tham chiếu theo các quy định tại Hợp Đồng Đại Lý.
      Tại ngày xác định lãi suất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất áp dụng cho sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, bằng đồng Việt Nam.