THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH

TRÁI PHIẾU BOND.HTL.2019.02 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ MƯỜI MỘT

Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.HTL.2019.02 như sau :

1.      Thông tin Trái phiếu

–        Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND

–        Tên trái phiếu:

BOND.HTL.2019.02

–        Kỳ hạn:

36 THÁNG

–        Ngày phát hành:

08/08/2019

–        Ngày đáo hạn:

08/08/2022

2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.HTL.2019.02 như sau: 

–       Ngày chốt danh sách:

16:00 giờ, ngày 20/04/2022

–       Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ mười một

–       Kỳ thanh toán lãi thứ mười một:

Là giai đoạn từ ngày 08/02/2022 đến ngày 08/05/2022 (Không bao gồm ngày 08/05/2022)

–       Ngày Thanh toán lãi kỳ mười một:

09/05/2022

Vui lòng xem file đính kèm tại đây: