THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BOND.SSG.2021.02 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ HAI
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.SSG.2021.02 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
-   Tên trái phiếu: BOND.SSG.2021.02
-   Mã trái phiếu: SSGCH2122002
-   Kỳ hạn: 1 năm 1 ngày
-   Ngày phát hành: 28/10/2021
-   Ngày đáo hạn: 29/10/2022
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.SSG.2021.02 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 13/04/2022
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ hai
-   Kỳ thanh toán lãi thứ hai: Là giai đoạn từ ngày 28/01/2022 đến ngày 28/04/2022 (không bao gồm ngày 28/04/2022)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ hai: 28/04/2022
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 275/2022/TPS-CV