THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU GKCCH2124002 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ TƯ
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu GKCCH2124002 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA KHANG
-   Tên trái phiếu: GKCCH2124002
-   Kỳ hạn: 3 năm
-   Ngày phát hành: 26/04/2021
-   Ngày đáo hạn: 26/04/2024
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu GKCCH2124002 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 08/04/2022
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ tư
-   Kỳ thanh toán lãi thứ tư: Là giai đoạn từ ngày 26/01/2022 đến ngày 26/04/2022 (không bao gồm ngày 26/04/2022)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ tư: 26/04/2022
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 267/2022/TPS-CV