THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BOND.GKC.2021.01 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ NĂM
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.GKC.2021.01 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA KHANG
-   Tên trái phiếu: BOND.GKC.2021.01
-   Kỳ hạn: 3 năm
-   Ngày phát hành: 02/02/2021
-   Ngày đáo hạn: 02/02/2024
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.GKC.2021.01 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 15/04/2022
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ năm
-   Kỳ thanh toán lãi thứ năm: Là giai đoạn từ ngày 02/02/2022 đến ngày 02/05/2022 (không bao gồm ngày 02/05/2022)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ năm: 04/05/2022
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 282/2022/TPS-CV